Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve

Novinky - viz zde.
Kdo jsme?

Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve je organizace, která je podporována svědky z mnoha zemí. Někteří slouží jako starší, jiní spolupracují s Výbory pro styk s nemocnicemi nebo v tomto postavení sloužili v minulosti. Další členové jsou zdravotničtí pracovníci, jejichž přátelé nebo příbuzní jsou Jehovovými svědky. Dobrovolně věnují svůj čas a úsilí ve snaze dosáhnout změny v chybné nauce, která si vyžádala tisíce životů dospělých svědků a často i životů jejich dětí (více čti zde).

Připomínky, komentáře, dotazy a nabídky ke spolupráci na překladu, korektuře a administraci těchto stránek adresujte na mail@krev.info.


Ačkoli na celém světě velká část svědků Jehovových odmítá nauku Společnosti Strážná věž o krvi, nesmí svůj postoj vyjádřit veřejně. Za názory, které jsou odlišné od oficiálního stanoviska Společnosti Strážná věž mohou být potrestáni vyloučením, a tedy prakticky úplnou izolací od svých přátel a příbuzných (více čti zde).


Pomocí formuláře níže můžete jednoduše zaslat anonymní upozornění svým přátelům o existenci tohoto webu. Děkujeme.
Přijemce
Odesilatel
Věc
Text upozornění:
(Místo otazníků doplň emailovou adresu příjemce a pak stiskni tlačítko odeslat.)

NAVRCHOLU.cz

Last update:

Founded: 30.12.2003, Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve ©


Víš, které produkty z krve nyní schvaluje Společnost Strážná věž k použití pro léčbu svědků Jehovových ?
Bohužel ani mnoho svědků Jehovových o tom nemá vůbec představu, a to vede k mnoha zbytečným tragediím.

Uplynuly skoro čtyři roky, než Společnost Strážná věž konečně oficiálně informovala všechny své členy (viz diagram uveřejněný v časopise Strážná věž z 15.6.2004), že nyní mohou přijímat hemoglobin (červené krvinky bez membrány) - největší ze všech složek krve, která transportuje kyslík do všech tkání těla. Vítáme tento vývoj - čti více zde.

Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve dokumentuje množství změn, které byly provedeny během let v nauce Společnosti Strážná věž o krvi.


Strážná věž nadále prohlašuje, že neexistuje žádná změna v nauce o krvi. Realitu posuď sám srovnáním publikovaných výroků a dokumentů:

Nauka Strážné věže o krvi v roce 1961:

"Jestliže máme důvod věřit, že některý produkt obsahuje krev nebo frakci z krve … jestliže nálepka říká, že tablety obsahují hemoglobin … je to z krve … a křesťané vědí, aniž by se museli ptát, že se musí vyvarovat takových přípravků." - Watchtower 11/01/1961, p. 669

"Je nesprávné udržovat si život přijetím transfuze krve, plasmy, červených krvinek nebo jiných částí krve? Ano! … zákaz zahrnuje "jakoukoliv krev ve všem"." - Blood, Medicine and the Law of God, 1961, pp. 13, 14

ŽÁDNOU TRANSFUZI KRVE!
Jako Boha se bojící křesťan a věřící v Jehovovo slovo, Bibli, tímto žádám, aby krev jakoukoli cestou, v jakékoli podobě nebo formě, nebyla dána do mého těla; v případě extrémní ztráty krve mohou být použity bezkrevní náhražky.
"NEBUDETE JÍST KREV TĚLA ŽÁDNÉHO DRUHU"
3.Mojžíšova 17:14


Nauka Strážné věže o krvi v roce 2004:

"Pokud však jde o frakce těchto základních složek, musí se každý křesťan po důkladném rozjímání spojeném s modlitbou rozhodnout sám na základě svého svědomí." - Strážná věž 15.6.2000, str. 29-31

Viz také "Prohlášení k lékařské péči (Revers)", strana 1, odstavec 5b.Podívej se, prosím, například na webové stránky Pennsylvánské univerzity do části University of Pennsylvania Health System's 

Jestliže jsi jedním ze svědků Jehovových a máš pochyby o pravdivosti těchto informací, zkus se zeptat některého ze starších, který je členem HIS - "Oddělení Nemocničních Informací" (dříve HLC - Výbory pro styk s nemocnicemi). Zavolej do České odbočky NSSJ (telefon: 283 067 111). Nebo napiš mail adresovaný HIS pro Českou republiku: his@cz.wtbts.org. Nebo zavolej přímo do světového ústředí Watchtower Society v USA: (718) 560-5000.
Nedovol, aby tvoji milovaní, zemřeli zbytečně !

"Proč někteří svědkové Jehovovi na základě svědomí přijímají transfuzi krve a zavrhují oficiální nauku Společnosti Strážná věž o krvi." - Článek Lee Eldera uveřejněný v Journal of Medical Ethics najdete zde.

"V minulosti zemřely tisíce mladých lidí proto, že dali Boha na první místo. To se děje i dnes, jenomže ty dnešní tragické události se odehrávají v nemocnicích a soudních síních a týkají se otázky krevní transfúze."
Probuďte se! - 22.května 1994, str.2
(Oficiální časopis vydávaný svědky Jehovovými)

Tyto děti zemřely předčasně - víš proč?
   Test znalostí týkající se svědků Jehovových, Strážné věže a otázky krve.
Nauka Společnosti Strážná věž nyní dovoluje svědkům Jehovovým transfuze hovězí krve.
Správně nebo špatně?
Odpověď je zde.

Společnost Strážná věž schvaluje přijímání přípravku Hemopure svědky Jehovovými

Je skutečně pozoruhodným pokrokem, že Společnost Strážná věž uznává, že nový roztok přenášející kyslík, připravený z hovězí krve, může být přijímán svědky Jehovovými. A to i přes Společností Strážná věž proklamovaný domnělý biblický zákaz uskladňovat nebo užívat zvířecí krev. Nicméně, svědkové nesmí uskladňovat svoji vlastní krev k autotransfuzi nebo dokonce přijímat některé části lidské krve, jako například krevní destičky, což bývá často nezbytnou součástí chemoterapie nádorových onemocnění.

Vnitřní opozice mezi svědky Jehovovými vůči oficiálnímu postoji Společnosti Strážná věž narůstá

Někteří svědkové Jehovovi věří, že transfuze krve se dá přirovnat k přijmutí tkáně v podobě tekutiny podobně jako je tomu při transplantaci orgánu (transplantace orgánů jsou Společností akceptovány), a nikoliv k přijímání potravy. Z tohoto důvodu neporušují biblické varování o "zdržování se (jedení) krve". Společnost Strážná věž se stále pokouší zapírat, že takoví členové existují. Mnoho z nich se narodilo jako děti svědků Jehovových. Jejich "svobodná" volba v rozhodování, jakou zdravotní péči přijmou, je manipulována a sankcionována - jmenovitě se jedná o hrozbu vyloučení, spojenou s odtržením od členů rodiny a přátel. Jsou perzekuováni kvůli svému svědomí svojí vlastní náboženskou organizací, která se jinak staví do role bojovníka a předního zastánce lidských práv.  
Členové AJWRB ve Spojených státech , Holandsku a Velké Británii byli vyloučeni za to, že zkoumali iracionální postoj Společnosti Strážná věž týkající se krve.

Společnost Strážná věž připouští přijmout některé, ale nikoli všechny složky krve.
Správně nebo špatně?
Odpověď je zde.100% z celkového objemu krve je přijatelných.

A zároveň se přitom svědkové Jehovovi brání přijímat všechny zde zobrazené složky krve. Společnost Strážná věž postupně souhlasila s přijimáním každé z těchto složek krve. Nejprve to byly imunoglobuliny (jednoduché bílkoviny imunitního systému), pak koagulační faktory (faktory ke srážení krve) a další bílkoviny krevní plazmy, a nakonec v červnu 2000 i hemoglobin (hlavní složka červených krvinek přenášející kyslík). Společnost Strážná věž však nadále trvá na tom, že svědkové Jehovovi "se zdržují krve". Od té doby, co svolení k přijímání
jednotlivých složek krve dosáhlo 100%, se mnozí ptají: "Co je ve skutečnosti zakázáno?" Svědky akceptovatelné krevní složky jsou získávány z krve dárců. Svědkové Jehovovi mají užitek z krve darované jinými, ale přitom sami dárci krve nejsou. Je takový postoj etický a je plně v souladu se zavedenými křesťanskými principy ?

Články k výzkumu

Co je transfuze krve?

Zdržují se skutečně svědkové Jehovovi krve?

Nauka Společnosti Strážná věž o krvi se opět mění

Společnost Strážná věž upouští od vylučování těch členů, kteří přijali krev?

Členové H.L.C. (Výborů pro styk s nemocnicemi) vyjadřují znepokojení.

Dnešní věda vyvrací nauku Společnosti Strážná věž o krevních frakcích

Zástupci Společnosti Strážná věž se dopustili lži?

Představitelé Společnosti Strážná věž přistiženi při podvodu

Kontakt na AJWRB

Nauka Společnosti Strážná věž nadále vytváří novodobé mučedníky z dětí svědků Jehovových. 
Správně nebo špatně?
Odpověď je zde.

Obálka časopisu Probuďte se! z 22.května 1994 zobrazuje foto 26 dětí a je opatřena legendou: "Mladí, kteří dali Boha na první místo". Obsah časopisu glorifikuje děti svědků, které zemřely jako důkaz správnosti nauky Společnosti Strážná věž.
 

President  Vladimiro
Naranjo
  "Je to forma vraždy navíc, vraždy prvního stupně...Náboženská svoboda není absolutní, je limitovaná. Církev, která si činí nárok na život lidí nemůže mít zákonné schválení." - Ústavní soud Kolumbie. Další informace

Co je nového

Aktuální články & další události

Trauma - Život na Pohotovosti (Video) - bezkrevní léčba (odmítání transfuze) vede ke smrti

Co můžeš dělat ?

(1) Zeptej se svědků, které znáš nebo kteří tě osloví u Tvých dveří: "Podle čeho Společnost Strážná věž rozhodne, které jednotlivé složky krve Bůh schvaluje, a které nikoli?"  

(2) Podpoř tento vzdělávací program, který může pomoci mnoha svědkům znovu promyslet svůj postoj.


Prohledávání WWW Prohledávání www.ajwrb.org

Další jazyky: AJWRB Home - New Light on Blood | BLODSPŘRGSMĹLET I NYT LYS | Polish | Neues Licht in der Blutfrage | Nueva Luz Sobre la Sangre | BLODFRĹGAN I NYTT LJUS | Japanese| Nova Luz sobre o Sangue | VERIKYSYMYS UUDESSA VALOSSA | Les Témoins de Jéhova s’abstiennent-ils vraiment du sang? | NIEUW LICHT OP DE BLOEDKWESTIE | NUOVA LUCE SUL SANGUE

Dary na podporu vzdělávacího programu Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve (AJWRB)
v České a Slovenské republice:
NEPŘIJÍMÁME.

Copyright © 1997 - 2010 AJWRB. All rights reserved.
Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve. Všechna práva vyhrazena.
mail@krev.info