Nauka Společnosti Strážná věž nadále vytváří novodobé mučedníky z dětí svědků Jehovových.

Odpověď zní: Správně!

Podle našeho názoru je nauka společnosti nepoctivě zkreslena a ubližuje dětem.

Proč to můžeme říci?

Protože podle klasifikace, kterou Společnost Strážná věž vybrala pro roztřídění produktů vyrobených z krve, nemohou být přijímány krevní destičky. Destičky hrají velkou úlohu v procesu srážení krve. Destičky jsou velmi často potřebné při léčbě leukemie. A i když tvoří jen nepatrnou část procenta z objemu krve (0,17%), nemůžeme pochopit, proč musí být mezi těmi komponentami krve, které Společnost Strážná věž zakázala používat. Výsledkem je, že děti - svědkové Jehovovi - jsou nuceni přerušit chemoterapii, čímž umožní nádorovým buňkám další bujení. Ironií je, že přitom mohou tito svědkové Jehovovi přijímat transfuze hemoglobinu, albuminu, koagulačního antihemofilického faktoru a mnoha dalších frakcí plazmy. A přitom každá z těchto složek tvoří mnohem větší procento objemu krve. Teoreticky může svědek Jehovův přijmout všechny složky krve najednou za předpokladu, že z pevných složek krve budou odstraněny tenoučké membrány. Ale jedny z nejmenších elementů krve - destičky - přijmout nesmí. A to přesto, že znamenají v určitých situacích uzdravení, a tím záchranu života.

Při úspěšnosti léčby leukémie u dětí (vyšší než 80%) musíme mít trochu pochybnost o pravdivosti komentářů Společnosti Strážná věž. A tak v dnešní době tisíce dětí - svědků Jehovových - pravděpodobně zemřely proto, že podporovaly Společností Strážná věž vybranou klasifikaci produktů vyrobených z krve. Byly tyto oběťi nutné? Je to něco, co Jehova Bůh vyžaduje? Nebo je to pouze iracionální politika vytvořená Společností Strážná věž? Rozhodni sám.

"V minulosti zemřely tisíce mladých lidí proto, že dali Boha na první místo. To se děje i dnes, jenomže ty dnešní tragické události se odehrávají v nemocnicích a soudních síních a týkají se otázky krevní transfúze." - Probuďte se! z 22.května 1994, str.2 (Oficiální časopis vydávaný svědky Jehovovými).