Společnost Strážná věž připouští přijmout některé, ale nikoli všechny složky krve.

Odpověď zní: Špatně!

(Zdroj diagramu: Nechte se vést živým Bohem. Strážná věž. 15.června 2004;125(12):22.)

Jak je znázorněno na diagramu, každá část krve, a tím pádem jakýkoli produkt vyrobený z krve smí svědek Jehovův přijmout jakožto věc osobního rozhodnutí. A to i bez nutnosti schválení od místního sboru.

Strážná věž z 15.června 2000 předložila malou, ale velmi důležitou změnu v oficiální nauce. Tato změna se týká především způsobu, jak jsou produkty vyrobené z krve klasifikovány. Ve svém důsledku mají nyní svědkové Jehovovi právo udělat osobní rozhodnutí, zda přijmou jakoukoli ze všech frakcí krve. V tom je zahrnuta i "matka frakcí" - hemoglobin - samotná největší frakce krve hned po vodě.

Další informace jsou v článku Nauka Společnosti Strážná věž o krvi se opět mění.