Nauka Společnosti Strážná věž nyní dovoluje svědkům Jehovovým transfuze hovězí krve.

Odpověď zní: Správně!

Jakkoli to může být šokující pro svědky Jehovovy a zvláště pro staré lidi mezi nimi, je to pravda.

Způsob, kterým Společnost Strážná věž třídí produkty vyrobené z krve připouští, aby svědkové Jehovovi přijímali velké množství krve odebrané přímo od krav. To se již mezi svědky Jehovovými v praxi mnohokrát uskutečnilo.

Informace o tomto zvláštním aspektu nauky Společnosti Strážná věž o krvi jsou v článku "Společnost Strážná věž schvaluje použití přípravku Hemopure svědky Jehovovými."