AJWRB Physicians Library

Virtual Medical Conference Exhibit - PDF files - Comprehensive Presentation

The Risks of Avoiding "Necessary" Blood Transfusions

The Moral Agony of Blood Transfusion Decisions

Doctor Answers Frequently Asked Questions by Jehovah's Witnesses Patients

Reformed Jehovah's Witnesses who Accept Blood Transfusions

The Murky Boundaries of the Watchtower Society

Informace pro lékaře

Tato část upozorňuje na řadu problémů, se kterými jsou konfrontováni lékaři, kteří léčí svědky Jehovovy. Články v této části byly napsány lékaři, kteří mají hluboký zájem o blaho svých pacientů z řad svědků Jehovových, a kteří pociťují etický závazek, aby jim poskytli co nejpřesnější informace týkající se použití léků vyrobených z krve.


Svědkové Jehovovi a krev. Záchrana života a meze osobní odpovědnosti - příručka pro lékaře

[Úplný český překlad je zde]

Článek předkládá krátký přehled o činnosti "Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve" (AJWRB). Obsahuje také část "Často kladené otázky". Předkládá návrhy, jak můžete pomoci svým pacientům - svědkům Jehovovým. Článek lze také vytisknout jako brožuru.


Zdržují se svědkové Jehovovi krve skutečně?

[Úplný český překlad je zde]

Tento článek, který je dostupný také jako tisknutelná brožura, je připraven pro lékaře a zdravotnické pracovníky jako pomůcka při rozhovorech s pacienty svědky Jehovovými. Prosíme předložte tuto brožuru Vašim pacientům z řad svědků Jehovových. Zkuste také použít návrhy předložené v článku uveřejněném Dr.Muramotem v J Med Ethics, 1998;24:295-301, Bioethics of the Refusal of Blood by Jehovah's Witnesses: Part 2. A novel approach based on rational non-interventional paternalism. [Fultext of original article]


Proč někteří svědkové Jehovovi na základě svědomí přijímají transfuzi krve a zavrhují oficiální nauku Společnosti Strážná věž o krvi.

Why some Jehovah's Witnesses accept blood and conscientiously reject official Watchtower Society blood policy, Lee Elder, J Med Ethics 2000; 26:375-380 ©.

[Úplný český překlad článku je zde], [ Fulltext of the original article in English]

Článek dokazuje, že neexistuje žádný Biblický základ pro částečný zákaz přijímání krve. Tento nesouhlasný teologický pohled by měl být objasněn všem pacientům z řad svědků Jehovových, kteří odmítají krev z náboženských důvodů. Nauka Společnosti Strážná věž neposkytuje svobodu svědomí jednotlivce, protože existují nátlakové postupy a tresty pro osoby, které jsou jiného názoru. Mezi samotnými svědky Jehovovými není jednomyslný souhlas podporující tuto nauku Společnosti Strážná věž.


Infekční rizika transfuze krve

Current and Emerging Infectious Risks of Blood Transfusions, Busch M P, Kleinman S H., Nemo G J., JAMA, Vol. 289, 2003, č. 8, s. 959-961

[Úplný český překlad článku je zde], [Fulltext of the original article - pdf]

Ještě nikdy nebyla zásoba krve ve vyspělých zemích tak zdravotně nezávadná, jako je tomu dnes. Zatímco v roce 1983 se riziko přenosu HIV krví pohybovalo kolem 1:100 podaných transfuzních jednotek, v roce 2001 kleslo na hodnotu 1: 1 800 000. Krev je dnes tak "bezpečná", že klasické způsoby hodnocení rizika potransfuzní nákazy (prospektivní i retrospektivní studie u příjemců krve) riziko prakticky neprokážou. Dnešní odhady rizika přenosu HIV, HBV a HCV vychází z matematických modelů...


Význam rozšíření screeningového vyšetření HIV infekce u dárců krve a krevních složek v České republice

Masopust J., Ročková R., Trans. Hemat. dnes, 9, 2003, No. 2, p. 59-64.

[Abstrakt článku je zde.]

V České republice je u dárců krve od dubna 2003 povinné testování HIV-1 antigenu (HIV p24Ag), doplňující dosavadní testování anti-HIV-1,2. To přináší zkrácení diagnostického okna HIV infekce o 4,4-7 dní. Vzhledem k nízké prevalenci HIV infekce v české republice je předpoklad záchytu pozitivního vzorku nejvíce 1x za 40 let při zvýšených nákladech na testování.


Použití roztoku polymerizovaného hemoglobinu u svědkyně Jehovovy po abrupci placenty

Cothren CC, Moore EE, Long JS, Haenel JB, Johnson JL, Ciesla DJ. Large volume polymerized haemoglobin solution in a Jehovah's Witness following abruptio placentae. Transfus Med. 2004 Jun;14(3):241-6.

[Český překlad souhrnu článku je zde], [Fulltext of the original article - pdf]

39-letá svědkyně Jehovova se dostala do ohrožení života v 31 týdnu těhotenství následkem odlučování placenty provázené těžkou anemií. Ztráta krve vedla k poklesu hemoglobinu pod 3 g/dL (normální hodnoty hemoglobinu u zdravé ženy jsou mezi 12-16 g/dL). S takto nízkou hodnotou hemoglobinu statisticky umírá 50 až 95% pacientů. Pacientka akceptovala podání (transfuzi) roztoku na bázi hemoglobinu (PolyHeme ©), který ji zachránil život. Lékaři si musí být vědomi současných léčebných možností jeho použití u těchto komplikovaných pacientů.


October 2000 Journal of Medical Ethics - Ground breaking series of three articles discussing the Watchtower Society's blood policy and the need for physicians to be pro-active on this issue.

Recent Developments in the Medical Care of Jehovah's Witnesses
The Western Journal of Medicine has published a comprehensive article about Jehovah's Witnesses and blood refusal.

American College of Emergency Physician's Scientific Assembly
AJWRB hosted an information booth at the 1999 ACEP in Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Bioethics of the refusal of blood by Jehovah's Witnesses: Part 1. Should bioethical deliberation consider dissidents' views?
Journal of Medical Ethics - August 1998 Osamu Muramoto

Bioethics of the refusal of blood by Jehovah's Witnesses: Part 2. A Novel approach based on rational non-interventional paternalism
Journal of Medical Ethics - October 1998 Osamu Muramoto

The following two articles were written in response to Dr. Muramoto's articles listed above. They present the official view of the Watchtower Society and attempt to address the various issues raised by Dr. Muramoto.

Transfusion-free treatment of Jehovah's Witnesses: respecting the autonomous patients rights
Journal of Medical Ethics - October 1998 David Malyon (Jehovah's Witnesses Hospital Liaison Committee, Luton, Bedforwshire)

Transfusion-free treatment of Jehovah's Witnesses: respecting the autonomous patients motives - Journal of Medical Ethics
Journal of Medical Ethics - December 1998 David Malyon (Jehovah's Witnesses Hospital Liaison Committee, Luton, Bedforwshire)

Bioethics of the refusal of blood by Jehovah's Witnesses: Part 3. A proposal for a don't-ask-don't-tell policy
Journal of Medical Ethics - December 1998 Osamu Muramoto
The following article was written in response to Dr. Muramoto's article listed above. It represents the official view of the Watchtower Society and responds to his suggestions.

Jehovah’s Witnesses’ refusal of blood: obedience to scripture and religious conscience
Journal of Medical Ethics - December 1999 Donald T. Ridley (Watchtower Bible and Tract Society, Patterson, NY USA)

The extraordinary cost of non-blood therapy
Letter to the British Medical Journal. Cost to treat one Witness patient enough to run one African clinic caring for 500,000 people for one year.

Informed Consent and Statement of Understanding regarding Blood Transfusion Therapy
This is a legal document currently under development. It should not be used at this time, however we invite the comments of physicians, hospital administrators, medical ethicists, attorneys and other interested parties regarding the document.