Použití velkého objemu roztoku polymerizovaného hemoglobinu u svědkyně Jehovovy po abrupci placenty

Cothren CC, Moore EE, Long JS, Haenel JB, Johnson JL, Ciesla DJ. Large volume polymerized haemoglobin solution in a Jehovah's Witness following abruptio placentae. Transfus Med. 2004 Jun;14(3):241-6.

(Fulltext of the original article - pdf)

Souhrn:

Těžká anemie s hodnotou hemoglobinu pod 3 g/dL je spojena s průměrnou mortalitou mezi 50-95%. V literatuře je vedena diskuse ohledně kriterií pro podání transfuze krve a mnozí dokládají, že u nemocných v kritickém stavu je zvýšené riziko spojeno s poklesem hemoglobinu pod 5g/dL. U pacientů, kteří nemohou přijímat transfuzi červených krvinek je použití roztoku hemoglobinu zajímavým řešením. Popisujeme pacientku svědkyni Jehovovu, která je příkladem patofyziologického postižení těžkou anemií. Popisujeme výsledek následného použití transfuze s polymerizovaným lidským hemoglobinem. PolyHeme je přenašeč kyslíku na bázi hemoglobinu, který poskytuje dostatečný přenos kyslíku a vytváří tak pomyslný most do doby, než je kompenzována ztráta červených krvinek jejich endogenní produkcí. Lékaři si musí být vědomi současných léčebných možností jeho použití u těchto komplikovaných pacientů.


With acknowledgement from Blackwell Synergy®

(Fulltext of the original article - pdf)