Svědkové Jehovovi, transfúze krve a delikt „uvedení v omyl“

Pojednání „Svědkové Jehovovi, transfuze krve a delikt uvedení v omyl “ v podzimním vydání 2005 časopisu „Journal of Church and State“ (vydává Baylor University, J. M. Dawson Institute of Church-State Studies ) odkrývá zranitelnost Společnosti Strážná věž kvůli poškozování práv, čehož se dopouští překrucováním citací z odborné literatury.

Tento špičkový právní rozbor kriticky zkoumá jednu z hlavních publikací Společnosti Strážná věž věnované nauce o krvi – Jak může krev zachránit váš život? Tato brožura obsahuje mnoho citací z odborné literatury, které mají ukázat výhody odmítání transfuzí krve. Bulletin Společnosti Strážná věž „Naše služba království“ z prosince 2005 nadále doporučuje členům církve, aby používali tuto brožuru ( Jak může krev zachránit váš život?) při vyučování svých dětí, aby byly lépe schopné vysvětlit svůj odmítavý postoj k transfuzi před případným soudem. Článek podrobně rozebírá způsoby překroucení faktů v brožuře Jak může krev zachránit váš život? tak, že porovnává použité citace s původními slovy citovaných autorů v článcích a knihách. Citáty vytržené z kontextu pak vytvářejí podvodné argumenty na podporu doktríny Společnosti Strážná věž o krvi.

Článek „Svědkové Jehovovi, transfuze krve a delikt uvedení v omyl“ dále kriticky hodnotí, jak současná podoba nauky o krvi předkládaná Společnosti Strážná věž uvádí v omyl své následovníky způsobem jakým určuje hranice, které přípravky vyrobené z krve jsou povolené. To se týká například otázky přijetí hemoglobinu, faktoru VIII a autologních transfuzí krve. Na tato témata již stránky www.krev.info opakovaně poukazovaly.

Autorka článku, právnička Kerry Louderback-Wood, jej napsala poté, co ztratila svojí matku, částečně právě také díky Společností Strážná věž hlásané nauce o krvi.  Své pojednání věnovala všem dětem, kterým byl ublíženo díky této nauce Společnosti Strážná věž. Vyjadřuje naději, že její článek pomůže zachránit alespoň jeden lidský život.  Podobně jako v prvních procesech s tabákovými firmami nebo s katolickou církví ohledně sexuálního zneužívání neočekává, že první spor ohledně svědků Jehovových a krve bude snadné vyhrát. 

Nicméně tento článek ukazuje, kam by mohlo postoupit právo, pokud stát kvůli životu mnoha svých občanů odejme Společnosti Strážná věž „svobodu nesprávně uvádět citace“.

Tento článek by měli prostudovat všichni, kterých se otázka zákazu transfuze krve týká – členové církve svědků Jehovových, lékaři a právníci.

Článek lze objednat zde .

Seznam citací uvedených v brožuře   "Jak může krev zachránit váš život?" :

Citovaní autoři:

·     Joseph Priestley, The Theological and Miscellaneous Works of Joseph Priestley, vol. 2,

·     Eusebius of Ceasarea, The Ecclesiastical History, Book V

·     Tertullian's The Apology of Tertullian Chapter IX ( Merton College, Oxford for Parker & Co 1890);

·     Paul J. Voogt et. al., “Perioperative Blood Transfusion and Cancer Prognosis,” Cancer

·     John S. Spratt, MD, “Blood Transfusions and Surgery for Cancer,” The American Journal of Surgery

·     Tarter, “Blood transfusion and infectious complication following colorectal cancer surgery,” 790

·     Lawrence Altman, MD, “Lyme Disease from a Transfusion?  It's Unlikely, but Experts are Wary,” New York Times ,

·     Lawrence Altman, M.D., “Scientist Fear that a Paras! ite Will Spread in Transfusion” New York Times

·     Lawrence Altman, MD., “Quandary for Patients:  Have Surgery, or Await Test for Hepatitis C?” New York Times ,

·     Bruce Lambert, “4 Cases Found of Rare Strain of AIDS Virus—Standard Test Fail to Detect the HIV-2,” New York Times

·     Jerry Kolins, MD and Leo J. McCarthy, MD, Contemporary Transfusion Practice (American Association of Blood Banks 1987)

·     Kolins, MD and McCarthy, MD, Contemporary Transfusion Practice

·     P.J. Howell and P.A. Bamber, “Severe acute anaemia in a Jehovah Witness,” Anaesthesia

·     J. A. Stockman III, MD., “ Anemia of Prematurity Current Concepts in the Issue of When to Transfuse,” Pediatric Clinics of North America

·     Dixon B. Kaufman, “A Single-Center Experience of Renal Transplantation in Thirteen Jehovah Witnesses,” Transplantation

Soudní případy:

·     Parham v. J.R., 442 U.S. 584 (1979) (US Supreme Court).

·     In re Hofbauer, 47 N.Y. 2d 648 at 655 (NY Ct. of Appeal 1979) (New York's Highest Court)

Trestní zákon, Sbírka zákonů ČR č.140/61

§ 209 Poškozování cizích práv
(1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že

a) uvede někoho v omyl, nebo
b) využije něčího omylu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.


Komentář právníka k § 209 trestního zákona:

Dle českých zákonů může zatím trestný čin spáchat pouze fyzická osoba (nikoliv právnická) a k trestnosti činu je třeba dokázat úmyslné zavinění (pokud se nejedná o nedbalostní trestný čin).


Ohlasy a diskuze - zde