Výzva k představitelům Společnosti Strážná věž k další reformě v nauce o krvi

Probíhající mezinárodní aktivity mají dodat představitelům Společnosti odvahu, aby udělali další změny v nauce o krvi.

Prvořadým cílem je informovat a vzdělat lékařskou veřejnost i jednotlivé svědky Jehovovy o faktech týkajících se nauky Společnosti Strážná věž o krvi.


Co můžeš udělat?

Nedávné změny, které umožnily svědkům Jehovovým přijímat všechny frakce získané ze základních složek krve, jsou významnou známkou, že se Společnost Strážná věž chystá k dalším reformám. Jak můžeš pomoci? Navrhujeme, abys napsal svým přátelům a rodinným příslušníkům, kteří jsou svědky Jehovovými. Je-li třeba, napiš a pošli dopis anonymně. Jestliže žiješ v oblasti, kde je málo svědků Jehovových, zvaž, zda raději nepošleš takový dopis z vedlejšího města nebo státu. Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve připravilo na těchto stránkách brožuru, kterou můžeš volně stáhnout, kopírovat i tisknout. Také je zde seznam vyzkoušených užitečných otázek. Kromě toho je k dispozici dopis napsaný členy Výborů pro styk s nemocnicemi, který společně se zkušenostmi ilustruje zničující účinek politiky Společnosti Strážná věž ohledně otázky krve.

Co dalšího lze dělat?

Můžeš anonymně napsat Společnosti Strážná věž a nebo jmenovaným bratrům: starším, cestujícím dozorcům, oblastním dozorcům, přátelům v Bételu a členům vedoucího sboru. Společnost Strážná věž výslovně potřebuje vědět, že svědkové Jehovovi budou podporovat změny v této nauce. Je k dispozici databáze jmen a adres jednotlivců, které můžeš oprávněně oslovit se svým znepokojením. Prosíme, pomoz nám zvětšit tuto databázi v případě, že nemůžeš psát jednotlivcům ve svém okolí.

Pokud máš dostatečné prostředky, můžeš podat inzerát do časopisu nebo novin na základě základních informací obsažených na těchto stránkách. Můžeš uvést internetovou adresu těchto stránek www.krev.info a doporučit svědkům Jehovovým, aby je navštívili. Můžeš tisknout a posílat letáčky jednotlivcům nebo je nechávat na takových místech, kde by je mohli najít. Můžeš také věnovat nějaký peněžitý dar AJWRB na podporu naší vzdělávací činnosti. Tak nám také poskytneš možnost předat tuto zprávu přímo lékařské veřejnosti pomocí informačních stánků na velkých lékařských sjezdech.

Spousta svědků Jehovových má nyní přístup k internetu, a tento trend bude jistě pokračovat i přes výstrahy o jeho potenciální nebezpečnosti, které občas uveřejňuje Společnost Strážná věž.. I prosté povzbuzování druhých, aby zkusili surfovat internetem, pravděpodobně mnohé dovede k pravdivým a úplným informacím o otázce krve. Zvědavost mnohých beztak povzbudila skutečnost, že i samotná Společnost Strážná věž má webové stránky. Je však pravdou, že mnoho svědků Jehovových nemá přístup k internetu. Potřebujeme pomoci, abychom předali tyto informace i jim. Jejich životy tak možná závisí na ochotě jednotlivců, jako jsi ty sám.

Měli bychom čekat na Společnost Strážná věž?

Mnoho jednotlivých starších a členů Nemocničních informačních služeb, a také členů AJWRB zkoušelo zaměřit pozornost odpovědných bratrů na tato fakta. V posledních letech se skutečně objevily částečné reformy v nauce. Naneštěstí otevřeně hovořit o tomto tématu může být velmi draze zaplaceno. V organizaci nadále existuje represivní ovzduší. Nesouhlas s oficiálními dogmaty Společnosti Strážná věž může vést a skutečně již vedl k tomu, že mnozí bratři a sestry byli vyloučeni. Z toho důvodu je třeba být obezřetným. Starost o budoucnost jiných svědků Jehovových vyžaduje, abychom jim pomohli, jak jen to bude v našich silách.

A co příspěvky Společnosti Strážná věž?

Mnozí z nás shledali, že nemohou dále finančně podporovat Společnost Strážná věž. Její nauka o krvi je plná rozporů a nemá pevný základ v Písmech. Samozřejmě respektujeme právo jednotlivce projevit vlastní svědomí, ale pro mnohé z nás je morálně nepřijatelné, aby Společnost Strážná věž vylučovala ty, kteří s dobrým svědomím akceptují lékařské použití krve k záchraně života. Je přijatelné, aby si Společnost Strážná věž vynucovala moc nad svědky Jehovovými v situacích, kdy se rozhoduje o životě a smrti? Obzvláště, pokud se to týká malých dětí? Na základě dopisů, které jsme obdrželi, víme, že naprostá většina věcí týkajících se rozporů v současné nauce o krvi již byla Společnosti Strážná věž poskytnuta, a že již měla dostatečný čas je nezávisle vyhodnotit.

Důsledkem neposkytnutí úplných informací a vyžadování souhlasu s touto chybnou naukou je to, že představitelé Společnosti jsou pravděpodobně zodpovědní za smrt stovek a možná tisíců svědků Jehovových. Je těžké dívat se na to, jak svědkové Jehovovi podporují nauku Společnosti Strážná věž o krvi, když téměř pravidelně vede dezinformované rodiče k tomu, aby odmítali potenciálně život zachraňující lékařskou péči pro jejich dítě.

Doporučujeme ti, abys pečlivě prozkoumal tento námět a pak udělal rozhodnutí na základě svého svědomí. Klíčem reformy je vzdělávací činnost. Prosíme, pomoz svým přátelům a milovaným, aby se dozvěděli fakta o krvi a o politice Společnosti Strážná věž týkající se otázky krve. Je naděje, že pak budou schopni odvrátit zbytečné tragedie ve svých životech. Prosíme, jestliže chceš, můžeš podpořit naší vzdělávací činnost zasláním příspěvku:

A.J.W.R.B.
P.O. Box 190089
Boise, ID 83719-0089
U.S.A.

"Modli se, jako by vše záviselo na Bohu. Pracuj, jako by vše záviselo na tobě."