Tisková zpráva

15.4.2005

Kongres o bezkrevní medicíně v Praze bude také navštíven svědky Jehovovými

Ve dnech 18. a 19.dubna 2005 se v Kongresovém centru v Praze scházejí odborníci na transfuzní medicínu a příbuzných oborů na 6. výročním zasedání mezinárodní společnosti pro hledání transfuzních alternativ (NATA). Lékaři a vědci z celého světa budou na tomto odborném fóru diskutovat o způsobech další úspory nedostatkové životodárné tekutiny - krve, a o případných alternativách k transfuzím.

Spolu s nimi se sjede do Prahy i několik desítek medicínských laiků z různých zemí. Jsou to členové "Výborů pro styk s nemocnicemi", zřizovaných v mnoha zemích svědky Jehovovými. Jejich úkolem je být prostředníky mezi lékaři a příslušníky církve svědků Jehovových v otázce odmítání krevních transfuzí. Ačkoli tito lidé jsou většinou bez lékařského vzdělání, jejich rady zásadně ovlivňují, zda dotyčný člen přijme nebo odmítne lékaři navržený způsob léčby.

I když došlo v posledních době k velkému pokroku na poli transfuzní medicíny, nadále existují stavy, které lze vyřešit pouze podáním transfuze krve. V některých případech tak její odmítnutí vede ke zcela zbytečné smrti.

V posledních několika letech mezi svědky Jehovovými samotnými sílí vnitřní opozice vůči této iracionální nauce postulované brooklynským ústředím Společnosti Strážná věž. Mezinárodní Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve má za cíl dosáhnout změny této zhoubné politiky a ukončit tak další zbytečné umírání.

Každý svědek Jehovův, který veřejně projeví nesouhlas s oficiální politikou ústředí, je exkomunikován z církve, a všem jeho přátelům je zakázáno s ním dále (vyjma určitých situací) komunikovat. Proto reformní činnost probíhá převážně v disentu.

Mnoho svědků Jehovových je tajně přesvědčeno, že není hříchem přijmout krev, jestliže neexistuje jiná léčba. Představitelé Společnosti Strážná věž se snaží tento stav zapírat. Měli by si však místo toho uvědomit svůj podíl odpovědnosti na smrti v průměru 900 svědků Jehovových ročně. Pravděpodobně jim jejich podíl odpovědnosti nepromine ani Bůh a ani pozůstalí příbuzní zemřelých obětí, kteří po nich budou, tak jako je tomu již nyní například v Kanadě, vyžadovat finanční odškodnění.

Michal Malý
za Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve
http://www.krev.info
"Život je svatý. Nedovol, aby Tvoji milovaní zemřeli zbytečně."

Použité jméno je pseudonym, protože autor článku je stále svědek Jehovův. Bytostně a zásadně však nesouhlasí s naukou zakazující svědkům přijímání transfuze krve. Angažuje se v disidentském hnutí uvnitř organizace svědků Jehovových, jehož cílem je změna této iracionální nauky.

(Více - viz Prohlášení ke kongresu NATA v Praze)


Co je NATA?

NATA (Network for Advancement of Transfusion Alternatives) je mezinárodní síť pro rozvoj transfuzních alternativ. Propojuje lékaře, vědce a vedoucí pracovníky z širokého spektra lékařských a vědeckých oborů. Umožňuje sdílení nejnovějších poznatků týkajících se úspory krve a alternativ k transfuzím.

Cíle:

Hlavním cílem je vzdělávání na poli transfuzní medicíny se zaměřením na transfuzní alternativy.

Prosazení hlavního cíle se soustřeďuje na:

  • propagaci efektivnějšího využívání transfuzních přípravků a alternativ k transfuzím v každodenní lékařské praxi
  • a sdílení zkušeností a informací mezi zdravotnickými týmy.

viz: http://www.nataonline.com


Co je Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve (AJWRB)?

Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve je sdružení, které je podporováno svědky z mnoha zemí. Někteří slouží jako starší ve sborech, jiní spolupracují s Výbory pro styk s nemocnicemi nebo v tomto postavení sloužili v minulosti. Další členové jsou zdravotničtí pracovníci, jejichž přátelé nebo příbuzní jsou Jehovovými svědky. Dobrovolně věnují svůj čas a úsilí ve snaze dosáhnout změny v tragické nauce založené na omylu, která si vyžádala tisíce životů dospělých svědků a často i životů jejich dětí. (Více zde)

Cíle:

Cílem je vzdělávat svědky Jehovovy, členy jejich rodin, jejich přátele a zdravotnické pracovníky o iracionálních stránkách nauky Společnosti Strážná věž týkající se použití krve a produktů z krve. Propagovat reformu této nauky Společnosti Strážná věž, aby se každý svědek Jehovův mohl svobodně rozhodovat o typu léčby beze strachu ze sankcí ze strany Společnosti Strážná věž (a členů této církve), které ho mohou oddělit od členů jeho rodiny a od přátel.

viz: http://www.krev.info a http://www.ajwrb.org