Tragická smrt po porodu

Prohlášení německé odbočky Společnosti Strážná věž je v plném znění převzato z oficiálních stránek svědků Jehovových v Německu (www.jehovaszeugen.de v sekci "Neu auf unserer Site").

Původní oficiální verzi textu v němčině lze stáhnout zde: "Stellungnahme vom 05.08.2005 zum Tod einer Mutter aus Landau/Isar" *.pdf .

Oficiální verzi textu v angličtině lze stáhnout zde: "Statement - Jehovah´s Witnesses - No.11/05" *.pdf .

Následuje český překlad:


SVĚDKOVÉ JEHOVOVI - PROHLÁŠENÍ

No. 11/05
5. srpna 2005

Prohlášení týkající se smrti matky v Landau/Isar

Jsme hluboce zarmouceni a cítíme hluboký smutek nad ztrátou, kterou utrpěli manžel zemřelé, její děti, rodiče, příbuzní a přátele. Věříme, že svazek s místním sborem svědků Jehovových pomůže zmírnit jejich bolest, a že jim bude poskytnuta praktická pomoc. Také hluboce soucítíme s personálem nemocnice, který byl podroben velkému vypětí emocí. V souvislosti s tragickou smrtí 16.července 2005 informovala média v celém Německu o náboženství zesnulé matky a jejím postoji k transfuzi krve. Večer před porodem jejího druhého dítěte byla přijata do okresní nemocnice v Landau. Zdravotnický personál byl seznámen s obsahem jejího Dokumentu pro lékařskou péči, kde vylučuje použití podání homologní transfuze krve na základě rozhodnutí svého svědomí. V souladu se Svatými Písmy, která učí křesťany, aby se „zdržovali krve“, pacientka odmítla takovou léčbu, ale byla ochotna akceptovat jiné lékařské postupy.

Boží slovo říká ve Skutcích 15:20, 28, 29: “Svatý duch a my sami jsme totiž uznali za dobré nepřidávat vám žádné další břemeno kromě těchto nutných věcí: Abyste se zdržovali věcí obětovaných modlám a krve a zardoušeného a smilstva. Vystříháte-li se toho pečlivě, bude se vám dobře dařit.”

Lékaři pacientku ujistili, že jsou schopni zacházet s ní v souladu s jejím náboženským přesvědčením. Bohužel nastalo krvácení. Podle nedávných statistik v Německu umírá 6,8 matek na 100 000 porodů. Krvácení je jedna ze tří hlavních příčin (Das Hebammenbuch, Lehrbuch der praktischen Geburtshilfe.)

Je s politováním, že ačkoli byly použity různé postupy včetně dvou operací, nepodařilo se lékařům zastavit krvácení včas a ani ihned zjistit jeho příčinu. Neexistuje žádný podklad pro tvrzení médií, že by transfuze krve mohla zachránit její život. Je to zřejmé zvláště ve světle podobného tragického případu, který se stal v Badenu-Wurttembergu v roce 1991, kdy jeden ze svědků Jehovových zemřel i přes masivní podání krevní transfúze. Každý ze svědků Jehovových považuje život za dar od Boha, a proto se léčí s velkou úctou k tomuto daru. Bible říká u Jakuba 1:17, že “každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shora.” Z tohoto závažného důvodu svědkové Jehovovi svědomitě hledají kvalifikovanou lékařskou pomoc. Zesnulá žena udělala právě to. K našemu hlubokému smutku byl pro ni výsledek tragický.

Informationsbüro der Zeugen Jehovas
Am Steinfels 65618 Selters
Telefon 06483 41-3110
e-mail pad@de.wtbts.org

Fakta o svědcích Jehovových a bezkrevní léčbě v Německu

•  Během 80-tých let začali svědkové Jehovovi s opatřením nazvaným Nemocniční informační služby a vytvořili celosvětově Výbory pro styk s nemocnicemi, aby podpořili bezkrevní léčbu pro pacienty. Dnes jsou tyto služby dostupné ve 150 zemích a spolupracují s více než 120 000 zkušenými lékaři; asi 5 600 těchto lékařů je v Německu.

•  Když se plánuje operace, mohou si svědkové Jehovovi běžně zvolit mezi několika týmy lékařů. Adekvátní lékařská péče je také poskytována v náhlých případech. Členové Výboru pro styk s nemocnicemi se do případu zapojí pouze na přání pacienta nebo lékaře. Neuplatňují žádné ovlivňování rozhodnutí pacienta na základě jeho svědomí a plně respektují vztah mezi lékařem a pacientem.

•  Úmrtnost se vypočítává v poměru na 100 000 narozených živých dětí. Mateřská úmrtnost v Německu je 6,8 úmrtí na 100 000. Několik let byly hlavní příčinou mateřských úmrtí: nákazy (25 %), těhotenská pozdní gestóza (15 až 20 %) a krvácení (10 až 20 %).
Mändle, Opitz-Kreuter, Wehling: Das Hebammenbuch, Lehrbuch der praktischen Geburtshilfe, 3rd edition, Stuttgart 2003, p. 756.

•  “Vyhrocená situace, kdy stojí proti sobě buď léčba s krví, nebo smrt, nastává velmi zřídka. Na tento aspekt by neměl být kladen hlavní důraz při operacích svědků Jehovových. Daleko větší důraz musí být kladen na lékařské aspekty, které, když jsou důsledně uplatňovány, mohou pomoci vyhnout se takovým konfliktům svědomí. … Ve všech 25 případech břišních operací u svědků Jehovových jsme nepoužili žádnou krev. Žádný z pacientů nezemřel; zaznamenali jsme během stavu umělé ventilace minimální hodnotu 1.8 g/dL hemoglobinu. … allogenní transfúze krve je jistě mnohem méně indikována, než se obecně předpokládá.“
Kania et al., Verhalten bei Operationen von Zeugen Jehovas, Chirurgie und Recht, R. Häring [Hrsg.], 1993, pp. 144-154.


Související články:

Lékař komentuje událost v Landau - viz zde

Tragický čin matky – svědkyně Jehovovy - viz zde


Ohlasy a diskuze - zde