Obrázky z publikací

Následující obrázky z časopisu Zlatý Věk (předchůdce současného časopisu Probuďte se) zobrazují tehdejší pohled Společnosti Strážná věž na očkování, vědu a medicínu.

Tehdy běžně Společnost Strážná věž předkládala obsáhlé komentáře ohledně mnoha lékařských témat. Bohužel se zde často nedostávalo odborných znalostí, a tak bylo mezi ostatním "pokrmem ve správný čas" poskytnuto imnoho nekvalifikovaných rad (Mat.24:45-47).

Tato ilustrace se objevila v časopise Zlatý Věk v roce 1932 (Golden Age, March 30, 1932, p. 409, ang.). Je typickým zástupcem podobných karikatur, které se objevovaly v této době. Všimněte si dítěte, které je znázorněno v dolní části mrtvé a osypané vyrážkou. Ve skutečnosti očkovaní prakticky eradikovalo neštovice a výskyt smrtelných dětských nemocí.

 

Jiný příklad karikatury týkající se zákazu očkování, která byla uveřejněna v časopise Zlatý Věk v roce 1936 (Golden Age, September 23, 1936, p. 810). Doktoři a vědci byli často plamennou rétorikou démonizováni pro jejich podporu zavádění očkování. Velmi se pochybovalo o existenci bakterií a dalších mikroorganismů. Učilo se například, že nemoci jsou výsledkem "špatných vibrací" a že hliníkové nádobí je zdrojem mnoha vážných nemocí.

 

Tato karikatura je z časopisu Zlatý Věk z roku 1937 (Golden Age, September 8, 1937, page 773). Jejím smyslem je ukázat, že hliníkové nádobí je mezi jinými též příčinou rakoviny a šílenství.

 

Tato karikatura je z časopisu Zlatý Věk z roku 1939 (Golden Age, May 31, 1939, page 5). Jako mnoho jiných obdobných karikatur se snaží vštípit strach z očkování. Pozůstatek zákazu očkování zůstává dodnes u některých letitých svědků jako "fóbie".